Condicions generals
La realització d’una comanda a CAL VIDRIER suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap condició feta pel client podrà diferir de les que són estipulades aquí si és que no ha estat acceptada expressament i prèvia i per escrit per CAL VIDRIER.
CAL VIDRIER es reserva el dret d’anul·lar una comanda per falta d’estoc o per qualsevol causa logística. En aquest cas es comunicarà al client mitjançant el correu-e i s’efectuarà l’abonament que correspongui.

Preus i condicions de pagament
Els preus publicats al web són vàlids exceptuant els errors tipogràfics o final de promoció. Aquests preus inclouen I.V.A. Les despeses d’enviament són a càrrec del client i es paguen conjuntament a la factura. Aquestes variaran segons pes, pes volumètric, tipus de producte i zona d’enviament.
Els productes es poden abonar mitjançant transferència bancària, pagament amb targeta de crèdit o contra-reemborsament. També es podrà pagar en la pròpia botiga si CAL VIDRIER dóna autorització.

Venda en botiga a Capellades
El client pot recollir la mercaderia a la botiga CAL VIDRIER a Capellades si desitja estalviar-se els costos de transport. En aquest cas, rebrà un correu-e informant de la disposició del producte o, en el cas que no hi hagués estoc, del termini en el qual es podrà recollir.

Enviaments
En el cas de pagament per transferència bancària o targeta de crèdit, CAL VIDRIER no enviarà cap producte fins que no hagi comprovat que s’ha fet el pagament. El client ha de tenir en compte que en les comandes abonades per transferència bancària, el pagament es rep al cap de 24/48 hores, en canvi quan es paga mitjançant tarja de crèdit, la confirmació de pagament és immediata. En el cas de pagament contra-reemborsament el client ha de tenir en compte que hi ha uns costos afegits per aquesta gestió, costos que li hauran estat especificats abans d’acceptar la seva compra.
CAL VIDRIER lliurarà a l’empresa transportista la mercaderia en el termini d’un dia laborable si disposa d’estoc.  Si no hi ha mercaderia en estoc, ens posarem en contacte amb el client per confirmar els terminis de lliurament.
No obstant això, la demora no implicarà anul·lació de la comanda ni cap indemnització (no s’acceptarà cap clàusula de penalització per endarreriment introduïda pel client en la seva comanda).
Totes les trameses que envia CAL VIDRIER van assegurades. Al client li correspon verificar els productes quan els rebi i exposar en el document de recepció de lliurament totes les anomalies en el cas que n’hi hagi (cops, embalatges trencats...). O bé comunicar a CAL VIDRIER la incidència abans que passin 24 hores des de la recepció, al telèfon 93 801 08 83 o per correu-e a l’adreça info@calvidrier.cat. Si no es compleixen aquests requisits de comunicació de la incidència, CAL VIDRIER no es compromet a acceptar posteriorment la reclamació dels articles trencats.
CAL VIDRIER enviarà sempre els productes per agències de transport nacionals depenent del pes i volum de la comanda. Tanmateix, es reserva el dret d’enviar-los pel mitjà que cregui oportú si es necessari per a complir els seus compromisos.
Totes les compres es lliuraran en el domicili consignat pel client, llevat que per absència o que pel seu pes, volum o naturalesa de l’immoble, no permetin que el lliuri una persona, en aquest cas es farà a peu de carrer o en la delegació de destí. En cas d’absència del destinatari es deixarà nota d’avís.
El lliurament es considerarà realitzat en el moment en que el transportista hagi lliurat la tramesa al client i aquest hagi signat el document de lliurament.

Devolucions
CAL VIDRIER no acceptarà devolucions d’articles tallats o fets a mida. Tampoc acceptarà la devolució de qualsevol article passats 7 dies naturals des de la data de recepció. En el cas de produir-se la devolució dins d’aquest termini, el client correrà amb les despeses directes de la devolució i també amb les despeses de gestió que es fixen en un 5% del preu del material retornat.
Tota devolució cal que sigui autoritzada per CAL VIDRIER. Per això el client haurà de sol·licitar a CAL VIDRIER mitjançant un correu-e un número d’autorització de la devolució indicant el motiu de la devolució i el número de factura.
Un cop que el client hagi rebut el número de devolució farà arribar els productes a l’adreça especificada per CAL VIDRIER. La gestió i les despeses d’aquest transport correran a càrrec del client.
CAL VIDRIER no acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original cal protegir-lo de forma que es pugui rebre en perfectes condicions, i així es prohibeix l’ús de cintes adhesives sobre aquests embalatges originals.

Garanties
Tots els productes comercialitzats per CAL VIDRIER tenen el període de garantia que estableix el fabricant. La garantia cobreix tant la mà d’obra com les peces a substituir, exceptuant aquells casos que el fabricant hagi establert altres termes.
La garantia quedarà invalidada en els següents casos:
- Cops i/o transport inadequat.
- Manipulació indeguda
- Instal·lacions defectuoses i/o errors d’instal·lació.
- Tensió d’alimentació elèctrica incorrecta.
- Manipulació per personal diferent al S.A.T. del fabricant , o manipulació de qualsevol precinte.
- Dades degudes a fenòmens naturals o que afectin el subministrament elèctric.
El temps de reparació i la classificació de l’averia i si queda o no coberta per la garantia, la avalua el S.A.T. oficial del fabricant. Per a portar a terme les reparacions, el S.A.T. oficial del fabricant podrà canviar parts o bé la substitució total segons li sembli adient. Tota reparació haurà d’estar autoritzada per CAL VIDRIER. El client haurà de sol·licitar un número de reparació mitjançant un correu-e a CAL VIDRIER, indicant el problema que presenta el producte.
Un cop el client hagi rebut el número de reparació haurà d’embalar correctament els productes i els farà arribar a l’adreça especificada per CAL VIDRIER o el fabricant.
Si no es diu una altra cosa, les despeses d’aquest transport seran a càrrec del client.