Política de privacitat
Conforme amb allò que estableix la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, CAL VIDRIER informa els usuaris de la seva web que les dades personals obtingudes per l’empresa mitjançant els seus formularis de les pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota responsabilitat de CAL VIDRIER, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos contractuals establerts per ambdues parts i també per l’enviament d’informació sobre les ofertes que es cregui que siguin d’interès.
CAL VIDRIER informa que les vostres dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat. Tanmateix l’usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça-e info@calvidrier.cat. No obstant això, la informació necessària pel compliment de les obligacions legals, responsabilitats contractuals i obligacions fiscals i tributàries serà, evidentment, conservada.
Mentrestant l’usuari no comuniqui el contrari, CAL VIDRIER entendrà que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar qualsevol variació i que CAL VIDRIER té el seu consentiment per a fins destinats a fidelitzar la relació entre les parts.