En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i d’acord amb l’exigència de l’article 10, s’informa que el titular d’aquest lloc web és l’empresa individual Jordi Castellví i Girbau, amb NIF 79.275.075-D, amb adreça social a Plaça Verdaguer, 08786 Capellades.  Aquesta empresa individual s’anomenarà en endavant en aquests documents amb el seu nom comercial: CAL VIDRIER. L’adreça de correu-e de contacte amb l’empresa és info@calvidrier.cat.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel web de CAL VIDRIER dóna la condició d’usuari, i aquest accepta des de la navegació per les pàgines de CAL VIDRIER totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas. Les pàgines web de CAL VIDRIER proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del web. Aquesta responsabilitat s’estén a:
-la veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis proporcionats per CAL VIDRIER per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web. També serà responsable de l’ús que faci de les claus d’accés que hagi obtingut un cop omplerts els formularis.
-l’ús de la informació, serveis i dades oferts per CAL VIDRIER de manera contrària a allò disposat per les presents condicions, o a la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o de qualssevol altres maneres que puguin suposar lesionar els drets de terceres persones o el mateix funcionament del web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
CAL VIDRIER no es fa responsable del contingut de les pàgines web alienes a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu web. En aquest sentit no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat d’aitals pàgines.
CAL VIDRIER declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que als usuaris de la seva web puguin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CAL VIDRIER no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

Modificacions
CAL VIDRIER es reserva el dret a realitzar les modificacions que li semblin adients, sense previ avís en el contingut de la seva web. Tant en allò referent als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran fer-se, a través del seu web, de qualsevulla forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades per altres de posteriors.

Reserva de Galetes
CAL VIDRIER es reserva el dret de fer servir galetes en la navegació d’usuari pel seu web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, CAL VIDRIER informa que les galetes s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari, si ho desitja,  té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de galetes i fins i tot impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. Per a l’accés al lloc web de CAL VIDRIER no serà preceptiva la instal·lació de galetes.

Serveis de contractació per internet
Certs continguts del web de CAL VIDRIER contenen la possibilitat de contractació per internet. L’ús dels mateixos necessitarà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes per CAL VIDRIER.

Protecció de dades
Conforme amb allò que estableix la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, CAL VIDRIER informa els usuaris del seu web que les dades personals obtingudes per l’empresa mitjançant els seus formularis de les pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota responsabilitat de CAL VIDRIER, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos contractuals establerts per ambdues parts i també per l’enviament d’informació sobre les ofertes que es cregui que siguin d’interès.
CAL VIDRIER informa que les vostres dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat. Tanmateix l’usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça-e info@calvidrier.cat. No obstant això, la informació necessària pel compliment de les obligacions legals, responsabilitats contractuals i obligacions fiscals i tributàries serà, evidentment, conservada.
Mentrestant l’usuari no comuniqui el contrari, CAL VIDRIER entendrà que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar qualsevol variació i que CAL VIDRIER té el seu consentiment per a fins destinats a fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat Intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, i també de tots els mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines, pertanyen, per sí i com a cessionària, a CAL VIDRIER. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per l’estat espanyol.
Tots els drets estan reservats. En compliment de la llei de Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de CAL VIDRIER.

Accions legals legislació aplicable i jurisdicció
CAL VIDRIER es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri adients per l’ús indegut de les seves pàgines web o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i CAL VIDRIER es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i CAL VIDRIER, els jutjats o tribunals competents a la localitat de Capellades.